top of page

Video Montaža

Obrada snimljenog video materijala u Adobe Premier Pro 2022. Imate mogućnost da izaberete Osnovnu ili Naprednu obradu video materijala u zavisnosti od vaših potreba. U nastavku pročitajte nešto više o datim opcijama.

Osnovna obrada video materijala 

Osnovna obrada snimljenog video materijala podrazumeva:

 

Izdvajanje odabranih kadrova iz snimljenjog video materijala.
Rasporedjivanje odabranih kadrova za video reklamu. 
Odabir i prilagodjavanje besplatne muzike za video reklamu.
Ubacivanje osnovnog teksta (naslov, kredencijali).
Prilagođavanje formatima po zahtevu klijenta.
Kolor korekcija video materijala.
Exportovanje obrađenog video snimka u odgovarajućem formatu.
Slanje celokupnog obrađenog video materijala.

Napredna obrada video materijala

Napredna obrada snimljenog video materijala podrazumeva:

Animiranje postojeceg ili dodatnog teksta
Color Grading

Sve dodatne ideje i zahtevi klijenta koje ne podrazumevaju osnovnu obradu video materijala

Group 86.png
bottom of page